top of page

Vracíme odpadní materiály
zpět do koloběhu

Výrobní linka pro termické zpracování biomasy

   Linka byla vyvinuta ve spolupráci s Výzkumným ústavem zemědělské techniky, v.v.i., v rámci řešení projektu EG 15_019/0004612. Firma ATEA linku vyrábí, nabízí k prodeji, zajišťuje její instalaci, zprovoznění a servis. Hlavní částí linky je ablativní reaktor, v němž je velmi jemně drcená biomasa, v prostoru bez přístupu vzduchu, rozprašována na vyhřívanou grafitovou plochu ve tvaru dutého kužele. Na ní se materiál zahřívá a dochází ke zplyňování prchavé hořlaviny. Zbytkový fixní uhlík se gravitačním působením shromažďuje ve spodní části reaktoru. Vystupující energetický plyn prochází chladicí a kondenzační kolonou, v níž je oddělena vodní pára a kapalná složka ve formě pyrolýzního plynu.

kontejnerova linka.jpg

Celá výrobní linka je sestavena v kontejnerovém provedení, s možností mobility. Kontejnery byly vyrobeny speciálně pro vyvinuté zařízení, jejich rozměry jsou odvozeny od transportních požadavků na veřejných komunikacích. Jejich půdorysné rozměry jsou 5 x 2,4/2 m, výška je 3/2 m.

reaktorablativni.jpg
vedeni- reaktor.jpg
schema vyrobni linky pro term zpracovani biomasy.jpg

Technické parametry zařízení:

Výkonnost 0,4 - 0,6 t/h

Celkový příkon 60 kW

Obsah vody, vstupního materiálu < 8 %

Průměr reaktoru 750 mm

Rozměry: 2 kontejnery 5 x 2,4 x 3 m 5 x 2 x 2 m 3

Zařízení umožňuje automatický provoz, zajištěný řídícím počítačem. Rozmezí teplot v reaktoru 350 až 480 °C

Rozmezí kondenzačních teplot 290 až 80°C

Teplota mžikového zchlazení výstupního plynu z reaktoru - 410/290°C

Maximální výkonnost linky je závislá na druhu materiálu a jeho formě.

tabulka - hutla.jpg
Webp.net-gifmaker_sipky.gif

Výrobní linka je složena z následujících částí:

- zařízení pro příjem suroviny

- diskokuželový mlýn

- rotační zásobník na předehřev a míchání suroviny

- dopravní cesty

- plnicí zásobník reaktoru

- dávkovací zařízení

- ablativní reaktor

- el. napájecí zařízení pro ohřev reaktoru

- chladicí a kondenzační kolona

- zásobníky biooleje

- čerpadla

- zásobník odpadní vody

- podtlakový systém

- zařízení pro chlazení a extrakci biouhlu

- řídící systémy provozu

Our Services
Pro více informací nás kontaktujte

Děkujeme za odeslání!

bottom of page